TRV:04899

ID TRV:04899
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) På oversiktstegninger skal følgende angis for plan:
 • Jernbanens kilometer i krysning med senterlinje underliggende vei, eventuelt også veiens lengdemåling i samme punkt
 • Krysningsvinkel mellom bane og vei (angis i 1. kvadrant med jernbanelinjen som x-akse)
 • Inndeling i kjørebane, gangbane osv. med angitt mål (gjelder underliggende vei)
 • Horisontale radier
 • Vannavløp for bruer (og underliggende vei)
 • Nivellementsbolter over støtte på alle bruer som ikke er direkte fundamentert på fjell
 • Stedsnavn i begge retninger for både jernbane og vei. For jernbanen skal banestrekning angis, endestasjoner med nærmeste stasjon skal angis i parentes.

Eksempel:

Figur: Stedsnavn retning


 • Nordpil
 • Skråningshelning
 • Fundamenter skal stiples inn.
 • Vassdragets navn.
 • Strømretning
 • Strandlinje ved HHV.
 • Snittene skal markeres (ses i retning økende km).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon