TRV:04900

ID TRV:04900
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) På oversiktstegninger skal følgende angis for snitt:
  • Tverrsnitt vinkelrett bru (sett i økende km).
  • Avstand fra spormidte til innside rekkverk skal angis i meter.
  • Helning av underliggende vei eller vertikalradius.
  • Skråningshelninger
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon