TRV:04905

ID TRV:04905
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Bruene skal gis betegnelser analogt med eksemplene nedenfor:
  • Eksempel 1:Bru over Glomma ved Fetsund, Lillestrøm - Charlottenberg km 29,50.
  • Eksempel 2:Undergang for E69 ved Lora, Dombås - Åndalsnes km 370,68.
  • Eksempel 3:Overgangsbru for RV 35 ved Ramsrud, Oslo - Gjøvik km 61,10.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon