TRV:04910

ID TRV:04910
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For dimensjonering i bruksgrensetilstanden skal lastene multipliseres med koeffisienter som angitt i [NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016, tabell NA.A2.6].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon