TRV:04915

ID TRV:04915
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Karakteristiske verdier som skal benyttes av forskjellige trafikklaster som betraktes i hver gruppe, er angitt i NS-EN 1991-2:2003+NA:2010 Trafikklaster på bruer, tabell 6.11.

Samme tabell er gjengitt i Tabell: Vurdering av samtidighet av trafikklaster (karakteristiske verdier av multikomponente virkninger).

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon