TRV:04926

ID TRV:04926
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For strekninger med dimensjonerende hastighet større enn 200 km/h skal det også benyttes lastemodeller som er definert i EN 1991-2:2003+NA:2010, Punkt 6.4.6.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon