TRV:04930

ID TRV:04930
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) På bruer med gjennomgående ballast og med overhøyde skal lastene fordeles på tvers som vist i Figur: Tverrgående fordeling av laster gjennom svillene og ballast, spor med overhøyde.
Figur: Tverrgående fordeling av laster gjennom svillene og ballast, spor med overhøyde
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon