TRV:04940

ID TRV:04940
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dynamisk faktor Φ2 skal benyttes på permanente konstruksjoner på alle baner dersom ikke annet blir spesifisert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon