TRV:04944

ID TRV:04944
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I tilfellet med buebruer og betongbruer av alle typer med en overdekning av ballast og grus på mer enn 1,00 m, kan Φ2, Φ3 reduseres som følger:

'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'    (4)

der h (m) er høyden av ballasten til underkant sville, (for buebruer, til topp av bueryggen).

Grafikkvisning

[math]\displaystyle{ \text{red}_{\Phi_2,\Phi_3} = \Phi_2,\Phi_3 - \frac{h-1,0}{10} \geq 1,0 }[/math]    (4)

Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon