TRV:04949

ID TRV:04949
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For LM71 og SW/0 skal faktoren α være:
  • For Østfoldbanen Vestre linje, Godsporet og Hovedspor (til Alna) settes α = 1,33
  • For øvrige baner settes α = 1,00.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon