TRV:04950

ID TRV:04950
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For SW/2 skal faktoren α settes lik 1,00.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon