TRV:04951

ID TRV:04951
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Slingrekraften skal beregnes iht. NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, Punkt 6.5.2 og settes som en konsentrert kraft som opptrer horisontalt på skinneoverkant, normalt på senterlinjen av sporet.
  1. Utførelse: Den karakteristiske verdien av slingrekraften skal settes lik Qsk = 100 kN. For Østfoldbanen Vestre linje, Godsporet og Hovedspor (til Alna) skal Qsk multipliseres med α = 1,33. For øvrige baner skal Qsk multipliseres med α = 1,00.
  2. Utførelse: Den karakteristiske verdien Qsk skal ikke multipliseres med faktor f.
  3. Utførelse: Slingrekraften skal alltid kombineres med en vertikal last.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon