TRV:04952

ID TRV:04952
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Akselerasjons- og bremsekrefter skal beregnes iht. NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, Punkt 6.5.3.

De karakteristiske verdiene angitt i NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, Punkt 6.5.3 er anvendelige for alle typer sporkonstruksjoner, enten lange sveiste skinner eller laskede skinner, og med eller uten glideskjøter.

α-faktor velges iht. TRV:04917, TRV:04922 og TRV:04923.

Akselerasjons- og bremsekrefter kombineres med de korresponderende vertikale laster inkludert tillegg dynamisk faktor, men det regnes ikke med tillegg fra dynamisk faktor på akselerasjons- og bremsekrefter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon