TRV:04962

ID TRV:04962
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Følgende lasttilfeller skal betraktes ved beregning av de langsgående kreftene:
  • trekkraft og bremsing av tog
  • termiske effekter
  • deformasjon av konstruksjonen pga. vertikale laster
  • svinn og kryp av betongkonstruksjoner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon