TRV:04963

ID TRV:04963
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Der sporet har en glideskjøt ved hver ende av konstruksjonen skal alle de langsgående kreftene tas opp ved lagrene (og underbygningen).

Konstruksjoner som belastes med jernbanetrafikk kan generelt klassifiseres som følger:

  • (a) konstruksjoner med et enkelt spenn eller kontinuerlige spenn med et fast lager ved en ende
  • (b) kontinuerlige konstruksjoner der de faste lagrene ikke er lokalisert ved en ende
  • (c) konstruksjoner med flere fritt opplagte spenn etter hverandre
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon