TRV:04967

ID TRV:04967
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Den relative forskyvning mellom skinnene og dekket skal ikke overstige 5 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon