TRV:04976

ID TRV:04976
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For bruer som har glideskjøter ved begge ender, skal den karakteristiske langsgående kraften på lagrene beregnes ved:

FTK = 0 (13)

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon