TRV:04977

ID TRV:04977
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For bruer med gjennomgående ballast, enten de er helsveist eller med glideskjøt i en ende, skal den karakteristiske akselerasjons-/bremsekraften (Fbk) som overføres gjennom dekket til lagrene mulitipliseres med den totale kraften som påføres skinnene (Qlak eller Qlbk) med koeffisienten gitt i Tabell: Koeffisienter for trekk- og bremsekrefter på konstruksjoner i klasse (a) og (b).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon