TRV:04978

ID TRV:04978
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For bruer der sporet har glideskjøter ved begge ender, skal den karakteristiske langsgående kraften på lagrene beregnes ved:

Fbk = Qlak, Qlbk(14)

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon