TRV:04979

ID TRV:04979
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Langsgående krefter pga. nedbøyning av konstruksjonen skal beregnes iht. NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, 6.5.4.6.1 (5) og (6).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon