TRV:04980

ID TRV:04980
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Konstruksjoner som bærer jernbanetrafikk skal, ved beregning av vindlast, beregnes til å bære en uendelig lengde av tog med høyde lik 4,0 m over skinneoverkant.

Følgende kombinasjoner skal betraktes:

  • Vertikale jernbanelaster inkludert dynamisk faktor sammen med vindlaster. Begge krefter opptrer som dominerende, en om gangen.
  • En jevnt fordelt vertikal last lik 10,0 kN/m kalt "tomme vogner" (kombinasjonsfaktor Ψ0 = 1,0) uten dynamisk faktor for kontroll av tverrstabilitet sammen med vindkraft. Kraften plasseres for å gi den ugunstigste effekt på det konstruksjonselementet som betraktes.

Hvis ikke annet er angitt, settes vindtrykket lik 2,0 kN/m2. Formfaktoren settes da til 1,0.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon