TRV:04982

ID TRV:04982
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For tunnelportaler og løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg med lengde > 20 m skal Laster#Trykk-_og_suglaster anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon