TRV:04987

ID TRV:04987
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst De karakteristiske verdiene av lastene ± q3k som skal benyttes er gitt i Figur: Karakteristiske verdier av laster q3k for enkle horisontale overflater langs sporet og anvendes uavhengig av den aerodynamiske formen på toget.
  1. Utførelse: For hver posisjon langs overflatene som skal dimensjoneres, skal q3k bestemmes som en funksjon av avstanden ag fra det nærmeste sporet. Lastene skal adderes hvis det er spor på begge sider av konstruksjonsdelen som betraktes.
  2. Utførelse: Hvis avstanden hg overskrider 3,80 m kan kraften q3k reduseres med en faktor k3:

'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'

hg = avstand fra skinnetopp til undersiden av konstruksjonen

Figur: Karakteristiske verdier av laster q3k for enkle horisontale overflater langs sporet, ref. NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, Figur 6.24
Grafikkvisning

[math]\displaystyle{ \begin{array}{llr} k_3 =\frac{(7,5-h_g)}{3,7} & \text{for } 3,8 \text{ m} \lt h_g \lt 7,5 \text{ m} & (15)\\ k_3 = 0 & \text{for } h_g \geq 7,5 \text{ m} & (16) \end{array} }[/math]

Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon