TRV:04989

ID TRV:04989
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Alle lastene skal anvendes uavhengig av den aerodynamiske formen på toget
  • til full høyde av de vertikale overflatene:
  • til de horisontale overflatene:
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon