TRV:04994

ID TRV:04994
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kraften som overføres til konstruksjonen som en konsekvens av brudd på en bæreline, skal betraktes som en statisk kraft som angriper i retning av den intakte delen av bærelina. Dimensjonerende verdi av denne ulykkeslasten skal settes lik 20 kN.
1. Utførelse: Det skal antas at følgende antall bæreliner og kontaktledninger kan ødelegges samtidig:
  • 1 spor: 1 bæreline og kontaktledning
  • 2 - 6 spor: 2 bæreliner og kontaktledninger
  • mer enn 6 spor: 3 bæreliner og kontaktledninger
2. Utførelse: Vaierne som betraktes som ødelagt skal være de som gir det mest ugunstige lasttilfellet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon