TRV:04996

ID TRV:04996
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal foretas en helhetsvurdering av konsekvenser og konstruksjonens virkemåte i brannsituasjonen. Her inngår også en vurdering av konsekvenser når deler av konstruksjonen fjernes (brutt sammen). For veiledning til vurdering av opprettholdelse av konstruksjon ved brann, se Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon