TRV:05001

ID TRV:05001
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For dimensjonering av snøskredlast på overbygg skal Statens Vegvesen håndbok V138 anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon