TRV:05003

ID TRV:05003
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kontroller av deformasjoner av brua skal utføres for følgende tilstander:
 • for sikkerhetsformål
  • vertikale akselerasjoner av dekket
  • dreininger av dekket
  • rotasjon av endene av dekket
  • endring av horisontal vinkel
 • for passasjerkomfort
  • vertikale nedbøyninger av dekket
  • akselerasjoner

Det er også nødvendig å forsikre at enhver deformasjon holder seg innen de elastiske grenser for de anvendte materialene.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon