TRV:05004

ID TRV:05004
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) De skal kontrolleres for virkelig trafikk definert i NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, 6.4.6.2. og i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016, A2.4.4.2.1.
  1. Utførelse: Det skal benyttes en grenseverdi på 0,35 g for vibrasjoner med gjennomgående ballast opp til den største av verdiene:
I) 30 Hz.
II) 1,5 ganger frekvensen til den laveste egensvingeformen for den aktuelle konstruksjonsdelen.
III) Frekvensen til den tredje egensvingeformen for den aktuelle konstruksjonsdelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon