TRV:05007

ID TRV:05007
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Beregningene skal utføres i henhold til NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, 6.5.4.5.2. og NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016, A2.4.4.2.4.
  1. Utførelse: Egenfrekvensen for horisontal vibrasjon skal være ≥ 1,2 Hz. I beregningsmodellen som benyttes for denne kontrollen, skal brubjelken være fast opplagt og leddet i hver akse med hensyn på svingninger i horisontalplanet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon