TRV:05133

ID TRV:05133
Bok 531
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Følgende skal utarbeides og legges ved:
  • Skjematisk sporplan
  • Oversiktsplan i målestokk 1:5000 – 1:50 000
  • Plan og profil i målestokk 1:1000
  • Linjekart i målestokk 1:1000
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon