TRV:05135

ID TRV:05135
Bok 531
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) For all dokumentasjon som er stedfestet med kilometer/profil skal det benyttes endelig kilometer, ikke lokal kilometerprofil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon