TRV:05136

ID TRV:05136
Bok 531
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Etablert fastmerkenett skal dokumenteres jf. krav i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett. Herunder skal følgende elementer beskrives:
  • fysisk etablering: utforming, merking og plassering
  • geodetisk referanse
  • geodetisk kvalitet
  • observasjoner/målearbeide
  • beregninger
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon