TRV:05139

ID TRV:05139
Bok 531
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Følgende skal beskrives:
  • Typebetegnelse (eks. JBV97)
  • Produsent
  • Produksjonsår
  • Befestigelsestype (eks. Pandrol Fastclip)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon