TRV:05140

ID TRV:05140
Bok 531
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Følgende skal beskrives:
  • Type
  • Produsent
  • Produksjonsår
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon