TRV:05142

ID TRV:05142
Bok 531
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Følgende skal beskrives:
  • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
  • Produsent
  • Produksjonsår
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon