TRV:05144

ID TRV:05144
Bok 531
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Følgende skal leveres/beskrives:
  • Generell oppbygning (tre, asfalt, gummi, annet)
  • Byggetegning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon