TRV:05149

ID TRV:05149
Bok 531
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Svillenes lengdeakse skal stå vinkelrett på sporets lengdeakse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon