TRV:05154

ID TRV:05154
Bok 531
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn ± 10 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon