TRV:05156

ID TRV:05156
Bok 531
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal ikke brukes metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:
  • knusing av svilleoverflate
  • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
  • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
  • varig deformasjon av skinne
  • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon