TRV:05160

ID TRV:05160
Bok 531
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Rullene skal plasseres så tett at skinnen ikke er i berøring med pukkstein noe sted under forflytning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon