TRV:05169

ID TRV:05169
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst

b) Ingen dødsoner skal være lenger enn 3 meter.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse ERA/ERTMS/033281 3.1.2.3
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon