TRV:05173

ID TRV:05173
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Vekselstrømssporfelt - 10/50 kHz skal prosjekteres som beskrevet i Vedlegg c.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å redusere sannsynligheten for at det oppstår gjensidig påvirkning mellom forskjellige togdeteksjonssystemer som følge av diskontinuitet i sporet som en isolert skjøt utgjør, og særskilt for samspillet mellom 10kHz og 50kHz sporfelt.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon