TRV:05182

ID TRV:05182
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et sporavsnitt ved en sporsperre skal være detektert som belagt senest når toget er ved sporsperrens bakkant, se figur Sporavsnitt ved sporsperre:
Figur: Sporavsnitt ved sporsperre
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon