TRV:05183

ID TRV:05183
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et sporavsnitt i et sporkryss eller en kryssveksel skal ha en utstrekning som vist i figuren Sporavsnitt ved sporkryss.
Figur: Sporavsnitt ved sporkryss/kryssveksel
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon