TRV:05190

ID TRV:05190
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 5,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 5,0 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.
Hvis vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar eller søyle ≥ 5,0 m, tas det ikke hensyn til avsporingskrefter.

1. Fri bredde skal settes slik at det også blir mulig å føre to nåværende eller framtidige forsterkningsledere/AT-ledere uisolert under brua.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre skader på overgangsbruer og sikre tilstrekkelig avstand til spenningsførende installasjoner.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
  • NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5
  • UIC 777-2


Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Kravlokasjon