TRV:05192

ID TRV:05192
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Bane NOR, ved infrastruktureier skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne beskyttelsesskjerm eller andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler før arbeidene med brua starter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Kravlokasjon