TRV:05194

ID TRV:05194
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Overgangsbruer og andre bærende konstruksjoner i veglinja med tilsvarende sikringsbehov, skal ha rekkverk i henhold til Statens vegvesen vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr (2022) og til Statens vegvesen håndbok V161 Brurekkverk
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre utforkjøring og fall ned i jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Kravlokasjon