TRV:05195

ID TRV:05195
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Rekkverk over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand minst 4,5 m fra senter spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre nedfall av snø og is i sporet.
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Kravlokasjon