TRV:05197

ID TRV:05197
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Rekkverk på overgangsbruer med gang- og sykkeltrafikk skal ikke være klatrevennlig. Se for øvrig Statens vegvesen håndbok V161 Brurekkverk, kapittel 3.6
Grafikkvisning Beskytte mot fall fra bru.
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Kravlokasjon